PROGRAM RADA

HOME English

LJETNI KAMP "DISCOVER SCIENCE" 2011. Dođite i zabavite se sa nama u našem ljetnom kampu "Istraži i pokaži"! Uživajte sa nama u mjesecu punom vode, pijeska, zabavnih pokusa i čudnovatih otkrića! Pridružite se našoj maloj grupi "Little Einsteins" i otkrijte tajne svijeta oko sebe. Kamp počinje u srpnju a prijave primamo već danas. I ne zaboravite ponijeti svoj ljetni šeširić! See you soon at our science lab!

OSAM TIPOVA INTELIGENCIJE. Nastavni program našeg vrtića fokusira se na "kako učiti" a ne nužno "što učiti". To nastojimo postići kroz osam tipova inteligencije dr.Howard Gardner-a, profesora na Harvard University. One uključuju:

Jezična inteligencija (talent za riječi) - Ovaj tip inteligencije omogućava bolje razumijevanje priča, njihovo prepričavanje te pisanje. Maleni s tom vrstom inteligencije jednoga bi dana mogli biti uspješni pisci, pravnici, novinari, filozofi, političari i profesori.

Logičko-matematička inteligencija (talent za brojeve) - Ovaj tip je usko povezan sa boljim shvaćanjem i rješavanjem logičkih zadataka, apstrakcije te dobro snalaženje s brojevima i u matematici. Jednog dana, djeca sa ovo tipom inteligencije mogli bi postati znanstvenici, fizičari, matematičari, inženjeri, doktori, ekonomisti i filozofi.

Vizualna inteligencija (slikovni talent) - Djeca s ovim tipom inteligencije bolje uočavaju i primjećuju stvari oko sebe od ostalih. Imaju oko za detalje. I jako su dobra u slaganju puzzli. Ovaj tip inteligencije obećava umjetnike, dizajnere, arhitekte.

Fizičko-kinetička inteligencija (tjelesni ili fizički talent) - Ova vrsta inteligencije pomaže u boljoj kontroli pokreta te fizičkoj spretnosti. Djeca s ovom vrstom inteligencije mogla bi jednog dana postati atletičari, plesači, glumci, doktori, građevinari i policajci.

Glazbena inteligencija (talent za muzikalnost) - Djeca s ovim tipom inteligencije imaju istančan osjećaj za glazbu, melodiju i ritam. U većini slučajeva takva će djeca postati instrumentalisti, muzičari, pjevači skladatelji, DJ-i, dirigenti.

Interpersonalna inteligencija (društvena inteligencija) - Društvena inteligencija omogućava djeci lakšu interakciju prema drugoj djeci te brže sklapanje prijateljstava. Djeca ovog tipa mogući su prodavači, političari, menadžeri i socijalni radnici.

Intrapersonalna inteligencija (samointeligencija) - Djeca ove vrste inteligencije bit će fokusirana na sebe, na svoje osjećaje i kako se ti osjećaji reflektiraju na svijet oko njih. Djeca s intrapersonalnom inteligencijom jednog dana možda postanu teolozi, psiholozi, filozofi, pravnici i pisci.

Prirodna inteligencija (inteligencija svijeta oko sebe) - Djeca ovog tipa bolje razumiju i usvajaju svijet oko sebe. Djeca ovog tipa možda postanu vrtlari.

Mi nastojimo pružiti svakom djetetu jednaku pažnju da razvije svoj talent, bilo da se radi o bilo kojem od osam navedenih inteligencija. Naši profesori će kroz nastavni plan pokriti svih osam tipova inteligencije, kroz glazbu, dramu, igrokaze, ples, likovni odgoj, tjelesni, izlete, rad jedan na jedan te grupni rad.


NASTAVNI PLAN. Naš nastavni plan uključuje učenje i svakodnevno izražavanje na engleskom jeziku temeljeno na učenju glasova svakog pojedinog slova. Djeca će kroz brojne aktivnosti u pisanju i čitanju, ranoj matematici, zabavnim eksperimentima, muzici i tjelesnoj aktivnosti steći veće samopouzdanje. Većina materijala koje koristimo za igru i učenje stigle su iz Amerike i Engleske a neke od knjiga su nagrađivane i obožavane od dječice diljem svijeta.


ŠKOLSKI PROGRAM. "Mala kuća" je samo maleni dio velike internacionalne zajednice vrtića koji sudjeluju u zabavnim aktivnostima tijekom godine. Razmjenjujemo nastavni program, ideje, prijateljstvo i pisma kako bismo povezali naš maleni vrtić sa svijetom.


IZVANŠKOLSKI PROGRAM. Uskoro više informacija.

 

Copyright © 2010 Kindie. All rights reserved.